Outplacement en rouwverwerking

Het verliezen van een baan kan een heftige impact om iemands leven hebben, zeker wanneer het ontslag gedwongen is. Een baan is voor veel mensen meer dan alleen inkomen, het is vaak een groot onderdeel van de identiteit. Gevoelens van schaamte, onzekerheid, angst, boosheid en verdriet zijn niet ongewoon. Het is van belang om de verwerking van het baanverlies niet te onderschatten. De impact van het verliezen van een baan wordt veelal vergeleken met de impact van het verliezen van een dierbare, oftewel rouwverwerking. Rouwverwerking kent verschillende fases. Het begint bij ontkenning, hierna volgt boosheid, daarna komt desoriëntatie of in sommige gevallen depressie en tot slot volgt de acceptatie. Mensen die niet stilstaan bij hun baanverlies komen zichzelf veelal tegen in een later stadium. Dit kan leiden tot overspannenheid, agressie en stress-gerelateerde klachten.

Het volgen van een outplacementtraject start daarom met het stilstaan bij uw baanverlies. Een loopbaancoach die het gesprek met u aangaat hierover kan een groot verschil maken in de verwerking. Het omgaan met baanverlies is namelijk niet makkelijk en de manier waarop iemand hiermee omgaat verschilt per persoon. De ene heeft slechts behoefte aan een luisterend oor en een stukje bevestiging van wat ‘normaal’ is, de ander heeft baat bij praktische tips waarmee het verlies verwerkt kan worden. Het volgen van een outplacementtraject bij een professioneel outplacementbureau biedt u de mogelijkheid om hier bij stil te staan en vervolgens weer concrete doelen voor de toekomst te maken. Outplacement kan bovendien een optie zijn wanneer je hulp nodig hebt bij het in kaart brengen van arbeidsmarktmogelijkheden om tot een goede beroepskeuze te komen. Outplacementbureaus zijn er overigens in alle soorten en maten, van bureaus die zich hebben gespecialiseerd in paardencoaching tot 50 plus outplacement en algemeen outplacement.

Ook het tempo van verwerking verschilt per persoon. Toch kan een coach u naar eigen inzichten afremmen, maar kan u ook een duwtje in de rug geven. Dit alles met als doel acceptatie van het baanverlies, zodat vervolgens de blik op de toekomst gezet kan worden. De ervaring leert dat de gesprekken helpen om het verlies een plek te kunnen geven en om het zelfvertrouwen te versterken. Bovendien is het met de nieuwe inzichten vaak duidelijker in welke richting gezocht kan worden als het om nieuw werk gaat.